TAM gets Swedish Air Force Full Maintenance Approval (in Swedish)

TAM har under lång tid arbetat med sedvanligt underhåll på Försvarsmaktens Saab 340; militär beteckning TP 100. Foto: TAM/Anders Annerfalk

TAM breddar sin verksamhet med tillstånd att utveckla och tillverka reservdelar till Försvarsmaktens flygplan och helikoptrar

TAM har i dag den 13 december 2021 fått Försvarsmaktens godkännande att såväl designa och utveckla som tillverka reservdelar och andra komponenter för militära flygplan.
TAM har sedan tidigare utfört sedvanligt underhåll på Försvarsmaktens transportflygplan av typ Saab 340, militär beteckning TP 100, men de i dag givna tillstånden ger utrymme för mer kvalificerade uppdrag.

Tillstånden Military Design Organisation Approval respektive Military Production Organisation Approval, omfattar arbete på bl.a. avionik, skrov, landställ, kabininteriör, hydraulik och mekanik och gäller för större flygplan (passagerar- och transportflygplan), mindre flygplan samt helikoptrar.

  • För oss är det här ett lika glädjande som viktigt besked, eftersom det ger oss möjlighet att utveckla och bredda vårt erbjudande mot Försvarsmakten, säger Pär Gulle, VD för TAM.
  • Med mer än trettio års erfarenhet av service, underhåll och reparationer av mindre och medelstora flygplan och helikoptrar så ser vi fram emot att nu kunna ta nästa steg och utveckla vårt långsiktiga samarbete med Försvarsmakten.
  • Vi är ett av Europas ledande företag när det gäller tredjepartsstöd till operatörer av mindre och medelstora flygplan, och med en omfattande erfarenhet även av att reparera och konvertera flygplan som Saab 340, Saab 2000 och ATR-72, ser vi att vi kan bli ett gott och kostnadseffektivt stöd även för Försvarsmakten, avslutar Pär Gulle.

Kontakta gärna Per Gulle här för vidare information.

Disclaimer: This news text is focused on a Swedish audience – for a brief English summary, please contact Anders Annerfalk.