TAM stöder flygteknikerutbildning

Flygteknikereleverna Max Litz, Therese Rapp, William Dernfält och Sebastian Hansson gör nu sin praktik hos Täby Air Maintenance, TAM, i Örebro. Praktiken är en nödvändighet för att kunna få licens som flygtekniker, och när de är färdiga kommer de att kunna arbeta med bl.a. mellanstora passagerarflygplan som Saab 340, Saab 2000 och ATR 72.

TAM i TV!
Sveriges Television gjorde ett trevligt inslag om TAMs flygteknikerpraktikanter. Du kan se inslaget här!

Örebro: I takt med en återigen sakta ökande flygtrafik, blir en del branschfrågor åter aktuella. En sådan är bristen på kvalificerade flygtekniker, alltså männen och kvinnorna som servar, underhåller och vid behov även reparerar flygplanen. I Sverige finns flera flygteknikerutbildningar, men när själva grundutbildningen är klar krävs en omfattande praktik för att eleverna ska få sina certifikat och därmed bli behöriga att självständigt arbeta med flygplanen. Den praktiken kunde eleverna förr få hos flygbolagen, men då dessa i dag har allt mer begränsade egna verkstadsresurser så måste eleverna nu i stället söka sig till fristående verkstäder.

TAM, Täby Air Maintenance i Örebro, är en av Europas ledande flygverkstäder, och då man har specialiserat på medelstora regionalflygplan, som Saab 340/2000 och ATR-72, innebär detta att man kan erbjuda en praktik som blir väldigt allsidig. Hos TAM gör nu fyra flygteknikerelever sin praktik.

  • Inte bara för oss, utan för branschen i stort är det här en långsiktig överlevnadsfråga, säger Pär Gulle, VD för TAM.
  • Vi ser redan nu hur svårt det kan vara att rekrytera kvalificerade tekniker, och med tanke på att många av dagens tekniker närmar sig pensionsåldern, så är det ett accelererade problem. Utan flygtekniker som kan serva och reparera flygplanen, så flyger de inte, så enkelt är det.
  • Vi har under flera år stöttat flygteknikerutbildningarna med att anställa elever för praktik, och vi är väldigt nöjda med utfallet. Vi får delvis våra egna behov tillfredsställda, men jag ser det också som viktigt att vi på så sätt är med och stöder branschen som helhet, sammanfattar Pär Gulle.

Disclaimer: This news text is focused on a Swedish audience – for a brief English summary, please contact Anders Annerfalk.